Elektromagnetno polje

Že več tisočletij iščemo mir in razumevanje in lahko ga imamo šele, ko imamo razumevanje in mir znotraj sebe. In zdaj je prihaja čas, ko to začenjamo razumeti.

Naše misli pošiljajo elektromagnetne valove iz centra srca, kar lahko merimo. Dokazano je, da je človeško srce najmočnejši generator tako električnih kot tudi magnetnih polj v telesu. V primerjavi z možgani je srce 100x močnejši generator električnih in 5000x močnejši generator magnetnih polj. In kar obstaja v našem svetu tvorita ti dve energiji. Knjige o fiziki nas učijo, ko spremenimo ali električno polje atoma ali magnetno polje atoma, spremenimo sam atom, torej spremenimo snov. In s srcem lahko delamo oboje, ko se odzivamo na čustva, ki nastajajo v komunikaciji med srcem in možgani. Ljudje se moramo naučiti komunikacije, ker ima vsaka beseda vibracijo

Klip https://www.youtube.com/watch?v=EQ4avCUSCTg

Na inštitutu HeartMath v ZDA so z raziskavami v zadnjih 20 letih dokazali, da se elektromagnetno delovanje srca spreminja v skladu z našimi misli, čustvi in delom in da hkrati nastalo elektromagnetno polje srca vpliva na naše zaznavanje. Dokazali so, da ima elektromagnetno polje popolnoma drugačno frekvenco, če smo slabe volje kot takrat, ko smo dobre volje. Za posameznike je torej izjemno pomembno, da se naučijo upravljati z mislimi in čustvi, da bodo zaznavali: videli, slišali in čutili druge stvari. Pomembno je, kaj počnemo, ker kot posamezniki, vplivamo na celoto! Umetnost življenja je, da znaš upravljati elektromagnetno polje.

»Lahko zapreš oči, da ne vidiš stvari, ki jih nočeš videti. Ne moreš pa zapreti stvari v srce, ne da bi jih čutil.«  Johnny Deep