ZDRAV CENTRALNI meridian – DRUŽINSKA HARMONIJA

Centralni in vodilni meridian – simbol delovanja v skupno dobro.