ZDRAVA PLJUČA – PRI VAS JE DOMA ODPUŠČANJE

Pljuča – simbol poguma in čustvenega miru.