Vaja za uravnovešanje energije osrčnika

GIBANJE = ŽIVLJENJE

Brez gibanja ni življenja. Srednja zadnjična mišica je povezana z osrčnikom. Kadar mišico raztezamo, hkrati krepimo tudi energijo spolnih organov, krvožilnega sistema in varujemo srce.

MIŠICA, KI JE POVEZANA Z OSRČNIKOM – SREDNJA ZADNJIČNA MIŠICA.

Mišica se nahaja na zadnjici, pod veliko zadnjično mišico in pokriva medenico na levi in desni strani. Mišica je zadolžena za dvig noge vstran od srednje linije telesa. Med hojo mišica podpira telo, da ohrani ravnotežje na eni nogi. Mišica sodeluje tudi pri rotaciji stegna navzven in navznoter.

Izvedba vaje:

  • Stegni nogo in jo pomakni stran od sredine.
  • V počasnem gibu pomakni nogo v normalni položaj.

Vajo za osrčnik izvajamo večkrat na dan po nekaj minut (cca 80 ponovitev izmenično na vsako nogo).