Vaja za uravnovešanje energije trojnega grelca

GIBANJE = ŽIVLJENJE

Brez gibanja ni življenja. Mala okrogla mišica je povezana s trojnim grelcem. Kadar mišico raztezamo, hkrati krepimo/uravnovešamo tudi energijo trojnega grelca.

MIŠICA, KI JE POVEZNA Z MERIDIANOM TROJNEGA GRELCA –  MALA OKROGLA MIŠICA.

Mala okrogla mišica  je mišica rotatorne manšete. Izvira iz lateralnega roba lopatice ter se narašča na veliko grčo nadlahtnice. Skupaj z podgrebenčnico skrbi za zunanjo rotacijo in primikanje v ramenskem sklepu.

Izvedba vaje:

  • Nadlaket pritisni k telesu.
  • Podlaket odroči.
  • Palec kaže proti ramenom.
  • V počasnem gibu pomakni podlaket preko telesa.

Vajo za trojni grelec izvajamo večkrat na dan po nekaj minut (cca 80 ponovitev izmenično na vsako roko).