Vaša energija je vaše življenje

V nedavni izdaji revije Harvard Business Review sem zasledila članek z naslovom »Upravljaj s svojo energijo, ne s časom«. Govori o tem, da živimo v kulturi dolgih delavnikov in da so naši viri, iz katerih črpamo, ko delamo, pogosto omejeni. Vendar se predlogi,  kako povečati energijo, večinoma nanašajo le na delo, delo in še enkrat delo …

Torej, »kaj pa je energija?«

Energija je moč, da nekaj spremenite. Je sposobnost, da delate. Energija poskrbi, da stvari rastejo. Energija je svetloba. Energija je toplota. Energija premika stvari. Pravijo, da energija ne izgine, ampak se preoblikuje v drugo obliko energije. Poglejmo si primer iz fizike glede energije, ki se pretvarja: potencialna energija (energija določene lege) se pretvori v kinetično (gibalna energija), ko se objekt premika po klancu navzdol. Potencialna energija, ki se izgubi, je enaka pridobljeni kinetični energiji. Ob tem je seštevek kinetične in potencialne energije vedno enak. Mehanska energija je sposobnost delati. Sposobnost dela je rezultat sprememb energij: gibanje objekta (kinetične energije) in/ali sprememba lege objekta (potencialne energije). Glede na dognanja v fiziki je energija vedno prisotna. Edino, kar se spreminja, je oblika energije.

Ljudje se premikamo. Ljudje se spreminjamo. Ljudje imamo telesno temperaturo. Vse to pomeni, da imamo v sebi energijo.  Zase pravimo, da smo dobre ali slabe volje, bolni ali zdravi, veseli ali žalostni, utrujeni ali polni elana … Pravimo celo, da imamo energijo oziroma je nimamo. Raziskave v fiziki so pokazale, da »imeti energijo« pomeni le, da ima energija določeno obliko oziroma kvaliteto. Občutek, da »smo brez energije« pa pomeni, da je energija zavzela drugo obliko.

Zagotovo vas že zelo zanima, kako lahko energijo pretvorimo oziroma spremenimo iz ene oblike v drugo, v obliko, ki vam da zalet. Vas zanima, kajne?

Znano je, da je človeško telo prevodnik. To pomeni, da prevaja električni tok.

Elektrika je tok električne energije oziroma gibanje nosilcev električnega naboja. Je nevidna, ker se električni naboj giblje od enega atoma do drugega in to med delci, ki so tako majhni, da bi jih več kot milijon lahko spravili na glavo bucike. In vse v vesolju je sestavljeno iz atomov; vsaka zvezda, vsako drevo, vsaka žival. Tudi človeško telo je sestavljeno iz atomov. Poznate kratice EEK, EKG in EMG? EMG (elektromiografija) je merjenje električne aktivnosti v mišicah. Elektrokardiografija (EKG) je enostavna in neboleča preiskava, ki posname delovanje električnih impulzov v srcu. Elektroencefalografija (EEG) je testiranje delovanja možganov z merjenjem električnih impulzov, ki nastajajo v živčevju v možganih. Vse te preiskave potrjujejo, da se po telesu pretaka energija.

Energija v našem telesu je pogoj za življenje. To je zakon vesolja. Telo brez energije je mrtvo. Telo brez energije je samo materija – brez gibanja in brez življenja.

Skozi tisočletja opazovanj je postalo jasno, da višja oblika energije obstaja, imenujemo pa jo Či (tudi Qi, Chi, Ki). Či je energija, ki omogoča komunikacijo med telesom in umom. Energija Či omogoča, da se tako fizično kot mentalno počutimo dobro, da smo čilega zdravja in polni veselja do življenja.  Biti zdrav pomeni biti v stanju, v katerem oseba najbolje izrazi svoje sposobnosti, vse je medsebojno popolnoma usklajeno. Ko si zdrav, se med tabo in naravo nemoteno pretaka energija Či.

Energija Či se pojavlja v dveh različnih polarnih oblikah, in sicer v obliki jin (-) in jang (+), kot dan in noč, počitek in aktivnost, moški in ženska. Jin in jang sta komplementarni nasprotji, ki ju je moč najti povsod v naravi. Ne moreta obstajati ena brez druge, sta medsebojno prepojeni. Čeprav za polarnosti jin in jang pravimo, da je ena negativna, druga pa pozitivna, potrebujemo obe, da ustvarimo in vzdržujemo uravnoteženo življenje. Nobena polarnost ni boljša ali slabša od druge. Obe sta enako pomembni. Jin in jang obliki energije Či se med seboj razlikujeta le v svoji funkciji, te funkcije pa se med seboj podpirajo. Jin obliko energije Či bolj povezujemo z ohranitvijo in strukturo materije, medtem ko obliko jang bolj povezujemo z gibanjem in aktivnostjo.

Energijske poti, skozi katere se giblje energija Či, imenujemo meridiani. Te poti so osnovni zapisi/zemljevidi za življenje. Či se pomika po teh poteh kot voda na zemlji. Nekateri tokovi so močnejši, drugi slabotnejši. Konflikti med telesom in umom se odražajo v nasprotujočih in nepravilnih navodilih za dejanja, kar blokira tok energije Či, to pa pelje  do energijskega neravnovesja in bolezni oziroma do nemira; če dobesedno prevedemo angleško besedo za bolezen: dis-ease; dis pomeni ne, ease pomeni mir.

Tok energije je moč začutiti na akupunkturnih točkah. To so točke na poti energije in jih je moč izmeriti: sprememba električnega upora in višja telesna temperatura. Te točke so nekakšni tolmuni energije. Če jih stimuliramo s konicami prstov, se prebuijo določene funkcije in Či se odzove.

Preden razkrijemo, kako pretvarjati oziroma spreminjati določene vrste energije v obliko energije, ki VAS DVIGNE V ZADOVOLJSTVO, se še malo poglobimo v energijske poti. Zakaj? Ker so spremembe energije zlasti povezane z meridiani, kanali energije.

Meridiani so poti pozitivne in negativne energije, ki tvorijo neko vrsto komunikacije med deli človeka kot celote. Predstavljajo komunikacijo med notranjostjo in zunanjostjo in človeka kot bitje povezujejo od zgoraj navzdol ter obratno. Sistem meridianov sestoji iz dvanajstih meridianov. Njihova poimenovanja so povezana z organi, ki jim pripadajo, skupaj z dvema funkcionalnima organoma. Bolj natančno, imena meridianov se nanašajo na biološke funkcije in ne na strukturne organe (anatomsko zgradbo). To so: pljuča, debelo črevo, želodec, vranica in trebušna slinavka, srce, tanko črevo, mehur, ledvice, perikard (osrčnik), trojni grelec, žolčnik in jetra. Nad tem sistemom meridianov sta dva nadrejena meridiana: centralni meridian in vodilni meridian.

Meridiani so razdeljeni v dve skupini, v skupino jin in v skupino jang. Meridiani jin na rokah so: pljuča, srce in perikard (osrčnik). Meridiani jang na rokah so: debelo črevo, tanko črevo in trojni grelec. Meridiani jin na nogah so: vranica in trebušna slinavka, ledvice in jetra. Meridiani jang na nogah so: želodec, mehur in žolčnik.